Wednesday, May 11, 2011

Musical Wednesdays- Müzikli Çarşambalar-Armenian Folk Music

I keep listening more and more Armenian music, especially songs by Sayat Nova over the past few years. Qani Vur Djan İm also has a special meaning for me, as I listened to it years ago in a concert...

Ermeni halk müziği ve özellikle de Sayat Nova'nın besteleri ve duduk gittikçe daha çok dinlemeye başladığım bir müzik türü. Özellikle de Kani Vur Can İm'i 5 sene önce Kardeş Türküler, Sayat Nova Korosu ve Ruhi Su Dostlar korosunun konserinde dinlediğimden beri vazgeçemediğim bir parça...One of my friends translated the lyrics for me some years ago, but unfortunately I cannot remember it, so we have to do with the Armenian version right now, maybe someone will translate it for us...

Zamanında bir arkadaşım sözlerini çevirmişti, ama maalesef hatırlayamıyorum, o yüzden Ermenice sözleri yazmakla yetiniyorum, belki biri bizim için çevirir...ՔԱՆԻ ՎՈՒՐ ՋԱՆ ԻՄ (QANI VUR DJAN IM)
Քանի վուր ջան իմ, (Qani vur djan im)
Յա՜ր, քի ղուրբան իմ. (Yar qi ghurban im)
Աբա ի՛նչ անիմ. (Aba intch anim)
Արտասունք անիմ, (Artasunq anim)
Շատ հոքուց հանիմ, (Shatd hoquts hanim)
Յա՛ր, ղադեդ տանիմ. (Yar ghadéd tdanim)
Հաքիլ իս ատլաս, (Haqil is atdlas)
Թուրլու զար ու խաս՝ (Turlu zar u khas)
Սալբու դալ բովուն. (Salbu dal bovum)
Զեռիդ ունիս թաս, (Djerrid unis tas)
Լըցնիս ու ինձ տաս, (Letsnis i indz)
Ղուրբան իմ մովուն. (Ghurban im movum)
Թաք դուն բաղչեն գաս՝ (Taq dun baghtchén qas)
Անիս մասնեմաս (Mani masnémas)
Քու Սայաթ Նովուն։ (Qu Sayat Novum)
Մու՛տ բաղչեն նազով, (Mutd baghtchén nazov)
Քիզ գովիմ սազով, (Qiz govim sazov)
Յա՜ր, իլթիմազով։ (Yar iltimazov)


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails