Thursday, January 6, 2011

Bilgi Üniversitesi Rektörlük Duyurusu

Bilgi Üniversitesi Rektörlük 6 Ocak tarihli duyuru (bkz. bir üniversite argümanı nasıl olmamalıdır):

Değerli İstanbul Bilgi Üniversitesi Mensupları,

Üç öğretim elemanının Üniversitemizle ilişiğinin kesilmesi ile sonuçlanan süreci başlatan olaydan Üniversite Mütevelli Heyeti’nin, Rektörlüğün, Genel Sekreterliğin ve ilgili Fakülte yönetiminin haberdar olması, konunun basına yansıması sonrasında gerçekleşmiştir.

1 Ocak 2011 Cumartesi günü Rektörlük tarafından başlatılan ön soruşturma sırasında, söz konusu projenin “ne bilimsel, ne sanatsal, akademik hiçbir vasfının bulunmadığı, bu nedenle bir eğitim kurumunda yapılmasının, hatta akademik değerlendirmeye tabi tutulmasının hem etik, hem de profesyonel ölçüler bakımından doğru olmadığı” değerlendirilmiş ve “pornografik özellikler taşıyan” bir film olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda olayın hukuki boyutu dikkate alınarak, olası suç delillerini muhafaza etme gerekliliğinden dolayı, E1 Binasında bazı önlemlerin alınmıştır. Ancak, 3 Ocak 2011 Pazartesi günü sabah 8’den itibaren bina açılmış ve binadaki salonlarda sınavlar aksama olmaksızın gerçekleştirilmiştir. Alınan hukuki mütalaa sonucunda, yasal zorunluluk gereği, olası suç konusunda Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulmuştur. 3 Ocak 2011 Pazartesi sabahı yapılan Mütevelli Heyeti toplantısında alınan karar uyarınca, olayda sorumluluğu tespit edilen üç öğretim elemanının Üniversitemiz ile ilişikleri kesilmiştir. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün kapatılmış olduğu ya da öğretim elemanlarına konuya dair konuşma yasağı konulduğu iddiaları ise elbette ki doğru değildir.

Sürece dair bilgi paylaşımında birinci önceliği öğrencilerimizin saygınlığının korunmasına veren Rektörlüğümüz, bu konuya dair Üniversitemiz mensuplarından gelen tepkileri saygıyla karşılamaktadır. Kurumumuz içerisinde yapılan tartışmaların “akademik özgürlükler ve sınırları” bakımından, yalnızca Üniversitemize değil tüm ülkemizin entelektüel düşünce dünyasına katkıda bulunmasını ummaktayız.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Rektörlük

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails