Sunday, September 4, 2011

It's Gothic, it's a Soap Opera, it's Dark Shadows!Do you like gothic? Old mysterious houses, abandoned buildings, ghosts and such? Yes, I know you do. And I know that you watched a soap opera fanatically sometime in your life even though you'll never admit it. Then I'll tell you, you'll love love love Dark Shadows.


Gotik sever misiniz? Eski gizemli evler, terk edilmiş binalar, hayaletler? Kabul edin ki seviyorsunuz. Ve biliyorum ki kabul etmeseniz de hepiniz hayatınızın bir yerinde bir pembe diziyi çılgınca izlediniz. O zaman Dark Shadows'u sevmeniz garanti.


What is it you say? Well it's a gothic soap opera aired in 1966-1971. You may also hear the name more often now, as Tim Burton is planning to turn it into a movie next year (yes of course Depp and Bonham-Carter will star in). So if you like gothic and 60's, why not watch the t.v. series before the film starts to air in theaters. It's only 1245 episodes after all! I heard that in later seasons, the story will have parallel universes and time travel to the 18th century, after that time I guess we would be watching a comedy-gothic soap opera.


Dark Shadows 1966-71 arasında yayınlanan bir gotik pembe dizi (evet, yanlış duymadınız!). İsmini duymadıysanız bile yakında oldukça sık duyacaksınız, çünkü Tim Burton'un yeni planlarında bu diziyi filme çevirmek var. (Ve tabii ki yine Depp ve Bonham-Carter'la). Bu yüzden eğer gotiği ve 60'ları seviyorsanız, film vizyona girmeden diziye dalmanızda yarar var. Hem dizi sadece 1245 bölümcük! Bir de size küçük bir tüyocuk, ilerleyen sezonlarda diziye paralel evrenler ve zaman yolculuğu eklenecekmiş, böylece karakterleri 18. yüzyılda görüp bir komedi-gotik pembe dizi de izleyebileceğiz.


Let me be clearer on that, the episodes are only 20 minutes long and every plot in the story runs at least 50 episodes, so watching 50 episodes is like, I don't know, watching 5 Lost episodes. The bad side of it it's that it takes 20 episodes for the characters to see that 2+2=4 and you may grow tiresome of their stupidity when you get the idea in 2 episodes. But nevertheless, it's fun to watch and you never run out of episodes (yes the show is dependable, if not anything else).


1245 bölüm gözünüzü korkutmasın, bölümler sadece 20 dakika ve her hikaye en az 50 bölüm sürüyor, yani 50 bölüm izlemek 5 Lost bölümü izlemek gibi bir şey. Bunun tek bir kötü noktası var, o da şu ki karakterlerin ikiyle ikiyi toplaması 20 bölüm falan sürüyor, bu arada siz "Salaklar" diye diye kıvranıyorsunuz. Ama bu da tabii ki bir pembe dizinin olmazsa olmazı.

The story starts with an orphan governess; Vicki Winters coming to the founding home of Collinsport, Collinwood somewhere in Maine. A man; Burke Devlin, who was condemned for a car accident also comes to town in the same train. Vicki will meet with the gothic and snob aristocratic Collins family and the noisy townies:


Hikaye kimsesiz bir mürebbiye olan Vicki Winters'ın Collinsport'un kurucu aristokrat ailesi Collinwood'a gelmesiyle başlıyor. Onunla aynı trende olan Burke Devlin ise hapis yattığı araba kazasından sonra ilk defa kasabaya geri dönüyor. Collinsport'ta Vicki artistokrat burnu kalkık Collins ailesi ve meraklı kasabalılarla tanışıyor ve olaylar başlıyor:


Victoria, Vicki, Winters:
Vicki Winters is the orphan governess who got a mysterious invite to work in Collinwood. As a child, she continuously received money from an unknown person in a town close to Collinwood, so she hopes to find something about her history there. What she finds, though, is ghosts and ghouls and all the spooks you can think of. (She is such a sweetheart that it annoys you sometimes. But she can be very stubborn too and is deeply attached to the Collins family.)


Vicki Winters Collinwood'da çalışması için tuhaf bir davet alan kimsesiz mürebbiyemiz. Çocukluğunda Collinport'a yakın bir yerden ona her ay para yollanmış, o da geçmişine dair bir şeyler öğrenmek umuduyla iş teklifi kabul edip Collinsport'a geliyor. Bulduğu şey ise, geçmişi yerine, hayaletler, canavarlar ve aklınıza gelebilecek her türlü korkunç şeu. (Vicki o kadar tatlı ki, bazen sinirinizi bozuyor. Ama bazı konularda da oldukça dikkafalı olabiliyor ve Collins ailesini kendi ailesi gibi görüyor).

Elizabeth, Liz, Collins Stoddard:


The Queen of Collinwood, she is the head of the family and the head of the town. The actress, Joan Bennett, is gorgeous and talented and she sure knows how to give the gothic vibe. 18 years ago, her husband left and she never left the premises ever since. It's also hinted that she has a deep secret, but God know what. Ah, before I forget, she is so fond of Vicki that it makes you think if they can be related. (Definitely my favorite actress of the series and a beautiful beautiful woman. It's just fun to watch her. Also ghost may invade the house, the house can be on fire, she may even be in a coma, but every time you see her she has the same complicated updo!).


Collinwood'un kraliçesi Liz ailenin ve kasabanın başı. Oyuncu Joan Bennett çok güzel ve yetenekli bir oyuncu ve gotiğin ne demek olduğunu oldukça içselleştirmiş biri. 18 yıl önce kocası onu terk ediyor ve o da o zamandan beri evin sınırlarından dışarı adım atmamış. Ayrıca dizide defalarca bir sırrı olduğu ima ediliyor, ama ne olduğunu allah bilir. Ayrıca Vicki'ye o kadar düşkün ki Vicki'yle aralarında kan bağı olduğunu düşündürüyor. (Dizideki en sevdiğim oyuncu, nefes kesici bir kadın. Sadece onu seyretmek için bile dizi izlenir. Ayrıca evi hayaletler basabilir, hatta ev cayır cayır yanabilir ama onu asla komplike topuzu olmadan göremezsiniz!).

David, Davie, Collins


David is Roger's son and the only heir to the Collins family. In the first 50 episodes, he is creepy, silly and plain bad. He reminded me of the boy in Omen! But after 50 or so episodes, he starts to resembling of a sweet young boy. He is capable of speaking with the ghosts and is obsessed with the supernatural. Oh, and yes, he hates his father and wishes that he would die! (He is such a rascal at the beginnings, but will grow sweeter. The young actor is second the best to Joan Bennett and I love love love him!)


David Roger'ın oğlu ve Collins ailesinin tek veliahtı. İlk 50 bölümde çok korkunç, aptal ve kötü bir çocuk gibi görünüyor. O bölümlerde bana bazen Omen'deki çocuğu hatırlattığı bile oldu. Ama sonra, şirin küçük bir çocuğa dönüşmeye başlıyor. Hayaletlerle konuşabiliyor ve doğa üstü her şeye kafayı fena halde takmış durumda. Ve, unutmadan, babasından nefret ediyor ve onun ölmesini istiyor! (Başlarda çok yaramaz ve kötü, ama ilerki bölümlerde çok tatlılaşıyor. Ayrıca oyuncu Joan Bennett'ten sonraki en iyi oyuncu ve onu cidden çok seviyorum).

Doesn't he have the cutest smile?
Siz bundan tatlı gülüş gördünüz mü?

Roger Collins:


The man we all love to hate. He is the father of David and Liz's brother. He kinda runs the business, but not really (you cannot run anything with a queen like Liz running around!). He is bitter, obnoxious and it's hinted that he was associated with the car accident 10 years ago. (If you ask me, I agree with Davie, I wish he would die. But he gets a bit better in the later episodes, nevertheless, he is the most spoiled selfish character in the series.)


Ulusal olarak nefret etmemiz gereken adam. David'in babası ve Liz'in kardeşi. Ailenin işlerinin başında olduğu inancına kapılmış, ama aslında alakası yok. (Tabii ki Liz gibi bir kraliçenin olduğu yerde sümsük Roger'ın hiçbir şeyi yönetme şansı yok.). Gıcık, sinir bozucu bir karakter ve 10 yıl önceki araba kazasıyla bir ilgisi var. (Bana sorarsanız ben Davie'ye katılıyorum, keşke ölse. Ama 150. bölümden sonra biraz daha iyileşiyor, yine de çok sinir bozucu bir karakter.)

Carolyn, Kitten, Stoddard:


She is the daughter of Elizabeth and the beauty of the house. She's young and flirty. Usually she is not the center of the plot, but helps to develop it. (She can be impossible with her childish fits of jealousy sometimes, but I like her a lot. With Elizabeth's updo and her signature hair, I pity the make-up department.)


Carolyn Elizabeth'in kızı ve evin afeti. Genç ve oynak bir kız. Genelde hikayenin çok içinde yer almıyor ama hikayenin gelişmesine yardımcı oluyor. (Burke'u kıskandığında çok sinir bozucu bir çocuk gibi olabiliyor ama yine de sevdiğim karakterlerden. Elizabeth'in topuzu ve Carolyn'in saçlarıyla doğrusu kuaför departmanına çok acıyorum.)

Burke Devlin:


When he was first introduced to the series, he seems like a villain. But since I hate Roger deeply, I cannot help sympathizing with him. He claims that Roger was the one who drove the car at the night of the accident. After spending 5 years in jail and 5 years building a fortune, he returns to Collinsport to take revenge and some women on the side! (He seduces Carolyn, but in fact is more interested in Vicki. Nevertheless, he is a womanizer. I'm surprised he didn't try anything on Liz for that matter. He is also very fond of Davie and possibly can be his real father!)


Dizinin başlarında dizinin kötü adamı gibi gösteriliyor. Ama Roger'dan nefret ettiğimden Burke'e hak vermeden edemiyorum. 10 yıl önceki araba kazasında kendisinin değil Roger'ın arabayı kullandığını iddia ediyor. 5 yılı hapiste, 5 yılı da ceplerini doldurmakla geçirdikten sonra öcünü almak için Collinsport'a geri dönüyor. Tabii bu arada bir kaç kadının da aklını çelmesi işten bile değil. (Aslında Carolyn'i tavlamaya çalışır gibi gözüküyor, ama Vicki'yle daha ilgili. Her ne olursa olsun tam bir kadın avcısı. Açıkçası ben Liz'e yavşamamasına şaşıyorum. Ayrıca Davie'yle çok yakınlar ve onun gerçek babası olması olasılığı var!).

Joe Haskell:


He is the trusty fisherman who works at the Collins fishing fleet and the early love interest of Carolyn. When something needs to be done, it's the good old Joe who does it. He is very kind and sweet and kinda Carolyn's toy.


Joe, ailenin balık filosunda çalışan güvenilir balıkçı ve Carolyn'in ilk aşkı. Bir şey yapılması gerektiğinde hemen Joe aranıyor. Çok tatlı ve ağırbaşlı biri ve Carolyn'in elinde oyuncak olmuş durumda.

Sam Evans:


Sam Evans is the artist of Collinsport and a drunk. He saw something regarding the car accident 10 years ago and the guilt is eating him alive. He can be find quarreling with Roger or enjoying a drink in Blue Whales.


Sam Evans Collinsport'un sanatçısı ve ayyaşı. 10 yıl önceki kazayla ilgili gördüğü bir şey yüzünden vicdan azabından kurtulamıyor. Genelde Roger'la kavga ederken ya da Blue Whales'de içerken görülüyor.

Maggie Evans:


Maggie is the daughter of Sam and the coffee source of the town (which in the 60's meant a great deal apparently, half of the show is about coffee. They even eat steaks with coffee for God's sake!). She is a bit noisy and curious (understatement!) and she tries to solve the mysteries in order to help his father. She is cute as a button and very bubbly which is a change after seeing Roger.


Maggie Sam'in kızı ve kasabanın kahvesini sağlama gibi ulvi bir görevi var. (Ki bu 60'larda çok önemli bir şeymiş gibi gözüküyor. Dizinin yarısı kahveyle ilgili konuşmakla geçiyor ve adamlar bifteğin yanında bile kahve içiyorlar). Meraklı ve dedikoducu olmasının yanında babasına yardım etmek için gizleri çözmekle uğraşıyor. Neşeli ve çok şirin bir kız ve Roger'dan sonra insana çok iyi geliyor.


Josette Collins:


She is the French bride of the Collins family when the family first moved to Collinsport. It's told that she killed herself jumping from the cliffs from loneliness. She is the head of the ghosts in the house and appears quite a lot after 50th episode. David sees and loves her a lot and she helps the family on difficult situations.

Collins ailesi ilk Collinsport'a yerleştiğinde yaşamış Fransız gelin. Yalnızlıktan kendini uçurumdan attığı düşünülüyor. Evdeki hayalet çetesinin başı ve 50. bölümden sonra aktif olarak hayatımıza giriyor. Özellikle David onu çok seviyor ve genelde aileyi kurtarmaya çalışırken görülüyor.
Of course, there are other characters, but this will get you started. If you want to learn everything there is to know about Dark Shadows, visit Dark Shadowed. It's the blog of the friend who got me hooked on the series. Fun guaranteed!


Tüm karakterler bu değil tabii ki, ama bunlar size başlangıç için yeter sanıyorum. Dark Shadows'la ilgili daha fazla şey öğrenmek için, sizi beni diziye bulaştıran arkadaşımın bloguna alayım. Eğlence garanti!
all photos taken from/görseller: dark shadows wiki

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails