Monday, October 5, 2009

Biz dedik dinlemediler....


Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, hükümetin Romanlara yönelik ayrımcı düzenlemeleri kaldırmasını istedi.
Hammarberg, haziran sonunda Türkiye'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde hazırladığı "Azınlıkların İnsan Hakları" raporunda, Romanlara yönelik hak ihlallerine geniş yer verdi. Bu bağlamda, Sulukule başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinde sürdürülen "kentsel dönüşüm" projelerinin Roman kültürüne getirdiği yıkımın durdurulmasını istedi.

Yasalarda ayrımcılık

"Tabiiyetsiz veya yabancı devlet tabaası olan çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmıyan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı salahiyetlidir" diyen 5683 sayılı yasa ayrımcılığa bir örnek.
Polisin Disiplinine, Merasim ve Topluluklardaki Rolüne ve Polis Karakolları Teşkilatı ile Vazifelerine Dair Talimatname'nin 134. maddesinde "esaslı bir meleği olmayan çingeneler" tanımı duruyor.

Kentsel dönüşüm

Roman hakları üzerine çalışan örgütler 2005'te çıkarılan yasanın ardından yürütülen "kentsel dönüşüm" çalışmalarının tüm Türkiye'de başlıca Roman yerleşimlerinin dağıtılması ve ortadan kaldırılmasına yol açtığını söylüyor.
Hammarberg, özellikle Ağustos ve Temmuz 2006'da Küçükbakkalköy ve Kağıthane'de gerçekleştirilen habersiz yıkımların endişe verici olduğunu söyledi. Sulukule'de gerçekleşen yıkımları hatırlatan Hammarberg, Roman ailelerin evsiz bırakıldığını vurguladı.
Bu tür zorla evinden etme uygulamalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık onurunu koruyan 3. maddesi ve aile yaşamını koruyan 8. maddesine aykırı olduğuna dair ciddi şüphesi bulunduğunu belirten Hammarberg, yaptığı ziyarette Sulukule'nin "harabe" halinde olduğunu gördüğünü vurguladı.
Fatih Belediyesi ve Roman topluluğu temsilcileriyle görüşen Hammarberg, yerinden edilen Romanların çoğunun zararının tazmin edilmediğini vurguladı ve yaşananların Roman çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinden endişe duyduğunu ekledi.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails