Friday, March 5, 2010

Fotoğraflı Cumalar

Cuma gününü fotoğraf günü yapmak uzun süredir aklımdaydı, kısmet bu cumayaymış.

I was thinking of making Fridays the 'Photography Fridays' for a long time, so here goes our first 'Photography Fridays'.

Bu yazı serime, en sevdiğim fotoğrafçılardan biri olan Lewis W. Hine (1874- 1940) 'ye başlamam tarihsel sıra açısından da, benim açımdan da doğru olur diye düşünüyorum. Beni bilen (ya da önceki yazıları takip eden) bir belgeselci adayı olarak, Amerika'da 1930'larda ortaya çıkan 'Sosyal Belgesel Fotoğrafı' akımının en sevdiğim akım olduğunu tahmin edebilirler. (Edemeyenler de header'ımdaki fotoğrafın Hine'nin oluşundan bir sonuç çıkarabilir.

I though starting the first-one of the 'Photography Fridays' with one of my favorite photographers Lewis W. Hine (1874-1940) is correct both for myself and for the chronological order. If you know me (or read previous posts), you'll know that my favorite photography movement is the Social Documentary movement that started in the 30's in the U.S.A. 

Sosyal Belgesel Fotoğrafçılığı, asıl olarak FSA (Farm Security Administration) adlı örgütün parayla fotoğrafçı tutup güneydeki çiftçilerin fakirliklerini ve çalışma koşullarını belgelemek için kurulmuş bir oluşum olsa da, 1900'lü yılların başında, kendisi de bir süre fabrika işçisi olarak çalışan Hine'nin adını tam da koymadan benimsediği bir biçimdir. Hine'yi FSA fotoğrafçılarından (bkz. Dorothea Lange- ) farklı kılan özellik, onun fotoğrafın estetiğine gösterdiği özendir. Bazı sosyal fotoğrafçı çevrelerde, fotoğraflarını sahnelediği için eleştirilmesine rağmen, Hine'nin oluşturmaya çalıştığı şey, durumun gerçekliğini o yerin atmosferini vererek sağlamaktır.

The Social Documentary Photography initially started formed by the FSA (Farm Security Administration), by commissioning photographers to portray the poverty and living conditions of the Southern farmers. But the form and the roots of the movement was created in the beginning of 1990's by Hine who also worked as a factory worker. The difference between Hine and FSA photographers (such as Dorothea Lange) is the aesthetics of his photography. Although some photography environments criticized him for making mise-en-scenes in his photos,what he was trying to do is to give the reality of the situation by creating an atmosphere.

1900'lü yıllarda askerlerce korunan fabrikalara, İncil satıcısı, sigortacı gibi kılıklarda girmiş, ve daha sonra NCLC (National Child Labor Committee)'yle çalışıp Amerika'da çocuk işçilerin koşullarıyla ilgili kamuoyu yaratmayı başarmıştır.

In 1990's, he manage to enter to the factories guarded by soldiers pretending to be a Bible-salesman or an insurance agent and later worked with the NCLC (National Child Labor Commitee) to create an awareness to the issues rekated to child labor.

Bu kadar tarihi bilgiden sonra, işte size Hine'nin Çocuk İşçiler (Child Labor -Textiles) serisi:

After all these history, here is Hine's Child Labor-Textiles series:


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails