Tuesday, June 8, 2010

Nazi Films/Nazili Filmler

Bloguma internetten arama yaparak gelenler en çok Nazili Filmler aramasını yapmış, bu yüzden bu hafta 'Sinemalı Pazartesiler'de çok zor bir işe kalkışıyor ve Nazili Filmler listesi vermek istiyorum. Şunu söylemeliyim ki, imdb'de nazi araması yaptığınızda karşınıza 1302 film çıkıyor, dolayısıyla ne hepsini izlemem, ne de buraya yazmam mümkün olabilir, o yüzden bir şeyleri unutmuş olmamı doğal karşılayın lütfen.

People who come to my blog via search engines search the keywords "Nazi Films" the most, so in this week's 'Cinema Fridays', I'll try to do something difficult and create a list with Nazi Films. I must say that it's impossible for me to watch or write every film, as when you search the keyword "Nazi" in imdb, you turn out with 1302, so it's only natural that I left some films out. Consider this list as the best of Nazi Films instead.

Filmleri kategorilere ayırmamın hem kendim, hem de sizin açınızdan daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. İlk kategori tarihi/askeri filmler, ikinci kategori insan hikayeleri, yani Nazi işgali altında yaşanan hikayeler, üçüncü kategori belgeseller, dördüncü kategori içinde Naziler geçen ama sadece Nazilerle ilgili olmayan filmler ve son kategori komedi filmleri. Sıralama benim beğeni sıralamamdır, ama katılıp katılmamak size kalmış tabii. Hadi başlayalım.

I believe that categorizing the films is best both for me and for you. The first category is historical/military films, the second is what I call people stories, the third category is documentaries, the fourth documentary is films that involves Nazis, but where they are not the main focus and the fifth is comedies. The list is done via my preferences, so you can always disagree with it. So let's begin.

 
HISTORICAL/MILITARY FILMS- TARİHİ/ASKERİ FİLMLER

Bu filmler, Nazi dönemini tarihi olarak inceleyen be daha çok belgesel öğeler içeren filmler.

These films are the ones who study the Nazi era in a historian perspective with documentary elements. 
 
 
1. Der Untergang/ Downfall/ Çöküş

Hitler'in son günlerinin anlatıldığı ve Hitler'in karakteri ve görüşlerinin en iyi anlatıldığı film.1 Oscar adaylığı ve 15 ödülü bulunuyor, Hitler'le ilgili olan herkes kesinlikle izlemeli!

The film focuses on Hitler's last days and is the film that portrays Hitler the best. It has one Oscar nomination and 15 wins and is a film that everyone who are interested in Hitler should watch!  


2.Roma, Città Aperta, Rome: Open City, Roma, Açık Şehir


Rossellini'nin bu başyapıtının önemi, savaşın hemen ardından 1945 yılında çekilmesi ve İtalyan Neo-Realizm akımının öncüsü olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı ve Nazi faşizminin İtalya'daki yansıması inceler ve bizi İtalyan direnişinin içine sokar. Yine kesinlikle izlenilmesi gereken filmlerden ve yine bir Oscar adaylığı, 6 ödülü bulunuyor.

Rossellini's masterpiece's importance comes from the fact that it's shot just after the war in 1945 and it's the pioneer of Italian Neo-Realism. The film explores WW2 and Nazi Fascism in Italy and the Italian resistance. It's a film everyone should watch and again has one Oscar nomination and 6 wins.

3. Amen. /Amin

2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi katliamına Papalığın tepkisizliği irdeleyen film, savaşı diğer filmlerden bambaşka bir eksende irdeler. Amélie'nin Nino'su Mathieu Kassovitz'in müthiş oyunculuğu da filmi izlenilir kılan başka bir özellik. Sadece 2 César ödülü almış olsa da, kesinlikle izlemenizi öneririm.

The film criticizes Pope's neutral behavior about the Holocaust in the WW2 focuses on a different part of the war and Amélie's Nino Mathieu Kassovitz makes the film worth watching. Although it only on 2 awards, I highly recommend you to watch it. 
4. Das Boot/Mukaddes Vazife (?- Ben IMDB'nin yalancısıyım)

Bir savaş denizaltısında geçen bu savaş filmi, sıradan bir savaş filminden öte bir şey, aynı zamanda savaşın askerler üzerindeki etkilerini inceleyen ve sizi de o denizaltına sokan bir film, filme 6 Oscar adaylığı ve 8 ödül kazandıran da işte bu özelliği. Felsefi bir savaş filmi arayanlar için eşsiz bir hazine...

This war film settled in a German submarine is something more than your average war movie, it also observes the effects of the war on the soldiers and puts you right on that submarine. That's the reason why it has 6 Oscar nominations and 8 awards. It's a true treasure for the ones who are looking on a philosophical war film.


 

5. Saving Private Ryan/ Er Ryan'ı Kurtarmak

Steven Spielberg'ün 2. Dünya Savaşı'nı Amerikan askerlerinin gözünden anlattığı film, ailesindeki her erkek savaşta ölen tek bir askeri kurtarmak için Fransa'ya gönderilen 8 askerin hikayesi. Savaş filmlerini çok sevmeyen biri olarak favori filmim sayılmaz, ama hem filmin etik sorusuna, hem de 8 Oscar ödülüne bakarsak bu listeye yakıştığını söyleyebiliriz.

In the film, Steven Spielberg tells the WW2 from the American soldiers point-of-view and centers on a group of soldiers sent to France to find a private whose whole family got killed in the war. I'm not a big fan of this movie, but considering it's ethical question and 8 Oscar Awards, I can easily put it in this list. 
HUMAN STORIES- İNSAN HİKAYELERİ

İnsan hikayeleri olarak adlandırdığım bu kategori, daha çok tek bir kişi ya da küçük bir grubun İkinci Dünya Savaşı'ndaki hikayesini anlatan daha dramatik filmlerdir ve genelde bol bol Oscar alırlar.

The films in this category tells one person's or a small group of people's stories in the WW2, they are more dramatic films and usually win a lot of Oscars. 
 

1. La Vita è Bella/ Life is Beautiful/ Hayat Güzeldir


İkinci Dünya Savaşı'yla ilgili çekilmiş en şiirsel ve en iyi film olan 'Hayat Güzeldir', toplama kamplarını bir çocuğun hayalgücü yüksek dünyasından aktarır ve en kötü durumlarda bile umudun var olduğunu söyler. 3 Oscar ödülü dahil 52 ödülü bulunan bu filmi izlemeyen varsa, çok şey kaybettiğini söyleyebilirim...


This is the most poetic and in fact the best film about WW2 and tells the situation in concentration camps through the eyes of a little boy with a wast imagination and proves that there is hope even in the worst of places. If you hadn't watch this film which won 52 awards including 3 Oscars, you miss a lot, let me tell you.
2. Schindler's List/ Schindler'in Listesi


Spielberg bu sefer Polonyalı fabrika sahibi Oskar Schindler'in gerçek hikayesini anlatıyor, Schindler fabrikasında çalışan 1100 Yahudi tutsağı yurtdışına kaçırıp hayatlarını kurtarıyor. 2. Dünya Savaşı hakkındaki en büyük cesaret hikayesi bu film bence, 'Er Ryan'ı Kurtarmak'a pek yüz vermesem de, Spielberg'ün bu filmine kayıtsız kalmam imkansız. Ödüllere gelince; 7 Oscar dahil 65 ödül, dile kolay.


This time, Spielberg tells the true story of factory owner Oskar Schindler who saves 1100 Jewish prisoners that works in his factory from Auschwitz. I think it is the best heroism story about the WW2, and even though 'Saving Private Ryan' doesn't fascinate me all that much, I cannot stay neutral to this film by Spielberg. Awards you ask? 7 Oscars and 65 awards in total.
3. The Pianist/ Piyanist

Yine gerçek bir hikaye, bu sefer usta Roman Polanski, Polonyalı piyanist Szpilman'ın 2. Dünya Savaşı'nda yaşadıklarını anlatıyor. Savaş ve sanat üzerine efsanevi bir film ve Adrien Brody'nin performansınu filme izleyeni etkileme garantisi veriyor. 3 Oscar Ödülü ve toplam 35 ödülle yine izlenmesi gereken bir film.


Again a true story, this time the master Roman Polanski tells the story of the Polish Jew pianist Szpilman in the WW2. A legendary film about war and art and Adrien Brody's acting gives the film the guarantee to fascinate the audience. With 3 Oscars and 35 awards in total, it's a film everyone should definitely see at least one time.
4. Boy in the Striped Pyjamas


Filmi daha önce uzun uzadıya şu yazımda yazmıştım, ama kısaca tekrarlamam gerekirse, bir Nazi askerin oğluyla toplama kampındaki bir Yahudinin arkadaşlık hikayesi olan bu film, yine bir çocuğun gözünden savaşın anlamsızlığı anlatıyor. 2 ödüllü bu filmde ağlamak garanti!


I talked more about this film in this post, the film is the story of the friendship between a German soldier's son and a Jew in Auschwitz, it points out the meaningless of war through a child's eyes. The film with two awards is guaranteed to make you cry!
5. Aimée & Jaguar

İkinci Dünya Savaşı Almanyası'nda bir Alman ve bir Yahudi kadının farklı ve gerçek aşk hikayesi. Kitabından daha fazla etkilenmeme rağmen yine de çok etkileyici bir film, tek eleştirim lezbiyenliğin filmde biraz fazla abartılmış olması. Almanya'nın 1999 Oscar adayı olan filmin 9 ödülü var.

The film tells the true story of a German and a Jewish woman's love and life. Even though I liked the book better, it's nonetheless a great film to watch, my only critic is that it exploits a little bit on the lesbian theme. Germany's Oscar nominee of 1999, the film has 9 awards. 
DOCUMENTARIES/ BELGESELLER


1. Nuit et Brouillard/ Night and Fog

Alain Resnais'nin 33 dakikalık bu şaheseri, tüylerinizi diken diken edecek ve size toplama kamplarının gerçek yüzünü gösterecek. Truffaut'nun dünyanın en iyi filmi olarak değerlendirdiği bu filmi çabuk etkilenen insanlara kesinlikle önermiyorum, kalbiniz tansiyonunuz varsa ya da sulu gözlüyseniz uzak durun, yıkılırsınız!

This 33 minute-long masterpiece by Alain Resnais will devastate you and show you the real story of concentration camps. Truffaut called it as the greatest film ever made, but don't watch it if you're sensitive or has a heart condition, as it is not for the soft-ones!
2. Triumph des Willens/ Triumph of the Will/ İradenin Zaferi


Leni Riefenstahl'ın bu filmi tam bir propaganda filmidir, hatta belgesel olup olmadığı bilekesin değildir, ama Nazi ordusunu içerden gösteren tek film olduğu için ve Riefenstahl her ne kadar o dönem propaganda filmleri de yapsa, belgesel türüne çok büyük yenilikler getirmiş bir yönetmen olduğu için bu filmi anmadan geçemezdim. 

Leni Reifensthal's Triumph of the Will is a propaganda film and it's questionable if it's a documentary or not, but it's also the only film that documented the Nazi Army from inside and Leni Riefensthal is a master of documentary who created many innovations in the genre, so I have to mention this film here.

3. Sisters in ResistanceBu filmin hiçbir yerde vizyona girdiğini sanmıyorum, yanılmıyorsam PBS'in bir televizyon belgeseli, ben seneler önce Uçan Süpürge kapsamında Fransız Kültür Merkezi'nde izlemiştim. Film toplama kamplarından kaçan 4 Fransız Direnişi üyesi kadını yıllar sonra bir araya getirip hikayelerini anlatıyor. Çok etkileyici bir hikaye ve filmdi, DVD'si yok ama bir yerde rastlarsanız kaçırmayın.

I think this is a T.V. documentary done for PBS and entered some festivals, so I don't know where you can find it, but it is a powerful film and story of four women of the French Resistance escaping from a concentration camp. The director reunites the women and tells their story in a fascinating manner.

 
FILMS WITH NAZIS IN THEM/ İÇİNDE NAZİLER GEÇEN FİLMLER

Bu kategoride hayatları bir şekilde Nazilerden etkilenen, ama filmin ana öğesinin Naziler olmadığı filmler var.

This category has films that have stories effected by the Nazis, but in which Nazis are not the main theme.


1. Casablanca

Üstüne çok fazla şey söylemeye gerek yok herhalde, sinema tarihinin en büyük aşk filmi olan Casablanca, Fas'ta geçmesine rağmen içinde Nazi subayları barındırması yüzünden bu listede. İzlememiş olmanıza ihtimal vermiyorum, ama öyle bir hataya düştüyseniz hemen telafi edin bence. 3 Oscar ödüllü filmin toplamda sadece 5 ödülü olması beni sinema sektörüne dahil ciddi düşüncelere itti, ayıp ayıp!

I don't think that I have to say much about this film, world's greatest love story Casablanca is in this list, because it has Nazi sergeants in it. I don't think that there is anyone who didn't watch this film yet, but if you are, you should mend this lost as soon as possible! The film only has 3 Oscars and 5 awards in total apparently, which provokes nasty thoughts about the film business, shame on you!

2. The English Patient/ İngiliz Hasta


Yine müthiş bir aşk hikayesi olan bu filmde, bir uçak kazasından ağır yaralı kurtulan bir askerin aşk hikayesini dinleriz. Film 2. Dünya Savaşı'nda geçse de, hikayenin büyük bir bölümü geriye dönüşlerle daha çok savaşın öncesini anlatır. İçinde insanın kimliğine dair de sorular barındıran film, 9 Oscar ve 41 ödülle yine kaçınılması üzüntü yaratacak efsanevi filmlerden.

Again a touching love story, the film tells the past love affair of a pilot who got severely burned in a plane crash. Although the story happens at WW2, the main love story which happened pre-war is given through flashbacks. Also with questions of a person's identity, the film is one of the legendary films that shouldn't be missed with 9 Oscars and 41 awards. 
3. Sophie's Choice/ Sophie'nin Seçimi

Bu filmi de izlemeyeniniz kalmamıştır sanırım, ama yine de biraz bahsedeyim. Meryl Streep'in karşı konulmaz oyunculuğuyla bize anlattığı hikaye, toplama kampından kurtulmuş bir kadının hem geçmişiyle yüzleşememesi, hem de mevcut hayatına adapte olaması. Duygu yüklü ve korkunç bir soruyla biten hikaye, özellikle anne-baba olanları zamanında çok zorlamıştır diye düşünüyorum. Ödüller derseniz, Meryl Streep'e en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazandıran filmin 11 ödülü mevcut.

I don't think that there is anyone who didn't see this film, but let me talk about it nonetheless. The story with Meryl Streep's irresistible performance is a survivor from concentration camps not being able to make peace with her past and adapt to her present life. The story ends with a horrible dilemma and I think it will effect at least every parent who watches it. The awards: Best leading actress Oscar to Maryl Streep and 11 other awards.
 4. Sound of Music/ Neşeli Günler


Yine üstüne çok konuşmamı gerektirmeyen bir klasik, müzikalin de bu listede ne işi var demeyin, filmin sonunun Nazilere bağlanması nedeniyle bu listeye alındı. 5 Oscar ve toplam 15 ödülle bir sinema başyapıtı...

Again, a film that I don't need to talk much about, don't think "Why a musical is in this list", it's here because of its end. A masterpiece with 5 Oscars and 15 awards in total...
5. Train de Vie/ Train of Life/ Hayat Treni


Radu Mihaileanu'dan daha önce 'Konser' filmi nedeniyle şu yazımda bahsetmiştim, bu film ise küçük bir Yahudi kasabasının Nazi kılığına girip trenle Filistin'e kaçma çabasını anlatıyor. Çok keyifli ve eğlenceli bir film, önerilir. 9 adet de ödülü var...

I talked about director Radu Mihaileanu with his latest film 'Le Concert' in this post, this film is about a small Jewish village trying to escape to Palestine with a train dressing as Nazi officers. Very entertaining, let me tell you, I recommend it to everyone. Also has 9 awards...
6. Cabaret

Bu filme dair oldukça uzun bir incelemeyi şu yazımda bulabilirsiniz, Christopher Isherwood'un 'Goodbye to Berlin' romanından önce sahneye sonra da sinemaya uyarlanan bu hikaye, Nazi Partisi'nin yükseliş döneminde, topluma pek de dahil olamayan iki yabancının kabare dünyasında yaşadıklarını anlatan eğlenceli bir müzikal, yine de içinde Nazilere dahil çarpıcı eleştiriler bulmak mümkün. Liza Minelli'nin en başarılı performansına sahip filmin 8 Oscar'ı ve 24 ödülü bulunuyor.

You can read a long critic about this movie in this post if you like, the film, adapted first to the stage and then to cinema from Christopher Isherwood's 'Goodbye to Berlin',  tells the story of two strangers in Berlin during the rise of the Nazi Party in the Cabaret world, it's a fun musical, but still has striking critics about the Nazis. Liza Minelli at her best and has 8 Oscars and 24 awards.
7. Raiders of the Lost Ark/ Kutsal Hazine Avcıları


Indiana Jones'un bu ilk filminde, kaşifimiz kayıp hazineyi Nazilerden önce bulmaya çalışıyor, Nazilere daha eğlenceli bir bakış olarak değerlendirebiliriz, özellikle de Indiana Jones'la bir Nazi'nin uzun dövüş sahnesi ikonik bir anti-Nazi imajı olarak hafızalara kazılmıştır. 4 Oscar'ı ve 24 ödülü var.

In this first film of the Indiana Jones series, Indiana Jones tries to get the lost ark before the Nazis. Even though a funnier look on the Nazis, it's iconic for the long fight scene between Jones and the Nazi officer. 4 Oscars and 24 other wins.
8. The Reader/ Okuyucu


Toplama kamplarında gardiyanlık yapan bir kadının geçmişiyle yüzleşme hikayesinde aynı zamanda aralarında yaş farkı olan bir çiftin aşk hikayesini izliyoruz. Kate Winslet hakkında zaten fazla söz söylemeye gerek yok... Kate Winslet'a Oscar getiren filmin 14 ödülü var.

In the story of a female guardian at concentration camps facing her past, we also see a love story with a big age difference. There is not much to say about Kate Winslet's performance as she won the Oscar last year with it. The film alsp has 14 other awards.
9.Korkoro/ Freedom/ Özgürlük

Bu filmden de daha önce şu yazımda bahsetmiştim, Fransa'da göçebe yaşayan çingenelerin hayatlarının savaşla nasıl değiştiğini anlatan film, hem eğlenceli, hem de üzücü. Görselliği, oyunculuğu ve müzikleriyle de izlenmeyi hak ediyor. Sadece 3 ödül almışsa da, sayının azlığına aldanmayın. 


I also talked about this film here, the story of nomad gypsies in France and how they lives were affected from the Nazi Invasion. It's both fun and sad and with its cinematography, musics and acting, it deserves your time to watch it.Although it only has 3 awards, that's a film you won't want to miss.

10. Jakob der Lügner/ Jacob the Liar/ Yalancı Jacob


Doğu Almanya'nın nadir filmlerinden olan bu filmde, kaçak radyosundan dinlediği haberleri yanlış anlayıp Nazilerin çekilmek üzere olduğunu köye duyuran Jacob, yükselen umutları yok etmemek adına yeni haberler uydurmaya başlar. Yine çok eğlenceli olan bu filmin Oscaradaylığı ve 2 ödülü bulunuyor.

A few film were made in the Eastern Germany and this is the best of them. The film tells Jacob's story who misinterprets the news he heard on the radio as Nazi troupes drawing back and has to lie to keep the villagers' hope. Again a very entertaining film and has an Oscar nomination and 2 awards.

COMEDY/ KOMEDİ

Bu bölüme aslında komedi demek yerine Naziler'i tiye alan filmler demek daha doğru olacak gibi geliyor bana.

This category is more about films that ridicules the Nazis more then comedies.
 


1. The Great Dictator/Büyük Diktator


Charlie Chaplin'in bu muhteşem komedisi, en iyi Nazi parodisi ve en iyi Hitler performansını elinde tutuyor ve kimseye kaptıracağını da pek sanmıyorum. 5 Oscar adaylığı ve 4 ödülü var.

This incredible comedy of Charlie Chaplin is the best Nazi parody and the best Hitler portrayal and will not be detroned easily. 5 Oscar nominations and 4 awards.

2. Zelig

En sevdiğim filmlerden biri olan Woody Allen'ın 'Zelig'i, içinde bulduğu çevreye göre şekil değiştiren "bukalemun adam"ın hikayesinin anlatıldığı bir sahte belgesel. Bu listede olma sebebiyse Hitler'le olan müthiş komedi sahnesi. Filmin 2 Oscar adaylığı ve 5 ödülü var.

One of my favorite films, Woody Allen's 'Zelig' is a fake-documentary about a "lizard man" who can act and look like anyone he is around. It's in this list because of the hilarious scene with Hitler. Has 2 Oscar nominations and 5 awards.


3. Inglorious Basterds/Soysuzlar Çetesi


Quentin Tarantino'nun 'Nazi Slasher' filmi, Nazilerin komedi öğesi olarak filmde bulunmasından dolayı bu kategoride. Quentin Tarantino için alışılmadık bir şekilde bir Oscar'ı ve 57 ödülü var.

Quentin Tarantino's 'Nazi Slasher' film is in this category because of the comic portrayal of Nazis. Surprisingly for Tarantino, it has an Oscar and 57 other awards.


No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails