Wednesday, August 11, 2010

Ne zaman sıkılsam saçlarımla oynuyorum/ I play with my hair whenever I get bored

Saçlarım uzadı ya, son zamanlarda canım ne zaman sıkılsa saçlarımla oynuyorum. Mac'in anlamsız ama eğlenceli programı Photobooth da oyunumun yardımcısı. İşte kanıtlar:

Since my hair is long after years of using it short, I play with my hair whenever I get bored. And Mac's stupid but fun to use program Photobooth is my little helper. Here are the results:


3 Ağustos 2009, nam-ı diğer mac'ime ilk kavuştuğum gün, yaptığım ilk iş de bu günü belgelemek oldu. Mekan: Babamın evi

3 August 2009, a.k.a. the day I met with my mac, and the first thing I did was to photograph myself and this moment. Location: Dad's house


Tarih 19 Şubat 2010, canı sıkılmış bir Zeynep. Mekan: Odam

19 February 2010, a bored Zeynep. Location: My room


 Tarih, 16 Mart 2010, süslenmiş bir Zeynep. Mekan yine odam, arkada prenses yatağım.

16 March 2010, a dressed up Zeynep. The location is again my room, with my princess bed at the back.


 26 Mart 2010. Annemin doğumgünü, mekan yine odam

26 March 2010. Mom's birthday, location: my room.

 07 Nisan 2010, fazlaca kokoş ve biraz da Frida bir Zeynep ve deneysel takılmalar. Mekan yine odam.

07 April 2010. A very over-dress and a little bit Frida-ish Zeynep and her experiments. Location: my room.

 09 Mayıs 2010. Anneler günü, süslenmiş bir Zeynep. Yine odasında...

09 May 2010, Mothers' Day, again a dressed Zeynep. Again in her room....


15 Haziran 2010. İşin ilk günü. Mekan yine odam...

15 June 2010. First day of work. again my room...
 
 24 Temmuz 2010, ofise önemli bir misafir geliyor, süslü ve şık bir Zeynep. Mekan: Ofis....

24 July 2010, an important visitor comes to our office, a very chic and dressed Zeynep. Location: Office...


Dün, gözlerden de belli olduğu gibi epeyce sıkılmış bir Zeynep. Mekan: Ofis

Yesterday, as you can see from the eyes a very bored Zeynep. Location: Office


Ve bugün, sıkıntı devam etmekte, mekan: ofis

And today, the boredom continues, location: office  

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails