Monday, May 24, 2010

Emek Sineması Kurtuluyor (mu?)

Bugün emeksinemasiniyasatalim.org'dan gelen mail'e göre Emek'i yıkma mahkeme kararıyla durduruldu. Umarım yine de binbir çakallık yapıp ısrar etmezler Emek yerine alışveriş merkezi yapmaya, ama Sulukule sürecinde o kadar kararı durdurma, tekrar başlatma gördük ki, bu İstanbul belediyesinin cebine para girmeyecek olsun, hiç bir şeyden korkmuyor. Yine de büyük başarıdır, keyfini çıkaralım, paranoyak olmayalım değil mi?

Basın Açıklaması
Yargı Emek Sinemasının yıkımını öngören projeye dur dedi.
Emek Sinemasının yıkımını öngören projeyi onaylayan kurul kararına açmış olduğumuz davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi 12.05.2010 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Sinema kenti Beyoğlu’nda bir bir yok edilen sinemalar arasına katılmak istenen Emek Sineması Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Yenileme Kurulu’nun 17.09.2009 gün ve 954 sayılı ve 09.10.2009 gün ve 973 sayılı kararı ve eki avan projelerin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulası istemli açtığımız davada T.C. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 2010/448 ESAS no.lu kararında “ Dava konusu işlem, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, 12/05/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” demektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails